+30 22430 22444

Όροι χρήσης

Ηλεκτρονική επικοινωνία

Όταν επισκέπτεστε το kalymnosbuilding.gr ή στέλνετε e-mail, επικοινωνείτε διαδικτυακά. Στη συνέχεια, συμφωνείτε ότι, με τη σειρά του, το kalymnosbuilding.gr έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας και ηλεκτρονικά. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πληροφορίες που μεταφέρονται μέσω αυτών των e-mail πληρούν τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς που ισχύουν σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων μηνυμάτων σε γραπτή μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο του kalymnosbuilding.gr όπως, ενδεικτικά αν και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά λογότυπα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ιστότοπου kalymnosbuilding.gr ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα. Προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους που διέπουν την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της προς όφελος οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή άλλης, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας μας.

Άδεια χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο

Η εταιρεία μας παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας kalymnosbuilding.gr για επικοινωνία με την εταιρεία. Οι επισκέπτες του kalymnosbuilding.gr διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο με την αρχική σελίδα του kalymnosbuilding.gr σε έναν διαδικτυακό ιστότοπο που κατέχουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω υπερσύνδεσμος δεν περιγράφει την εταιρεία μας ή τις υπηρεσίες της ως δόλια, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή με άλλο τρόπο δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση του ιστότοπου σηματοδοτεί τη διακοπή της χρήσης ή την πρόσβαση που χορηγείται από την εταιρεία μας.

Περιορισμένη ευθύνη που απορρέει από τη χρήση του ιστότοπου

Η ιστοσελίδα kalymnosbuilding.gr παρέχεται από την εταιρεία μας “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Το kalymnosbuilding.gr δεν εκπροσωπεί ή εξουσιοδοτεί σε οποιαδήποτε μορφή, ρητή ή σιωπηρή, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και το υλικό που περιέχει ο ιστότοπος. Για το σκοπό αυτό, οι χρήστες του ιστότοπου συμφωνούν να τον χρησιμοποιούν με δική τους ευθύνη. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα kalymnosbuilding.gr, οι διακομιστές της, ή τα e-mail που αποστέλλονται από το kalymnosbuilding.gr, είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές.

Αλλαγές

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να κάνει όποιες αλλαγές επιθυμεί στον ιστότοπο kalymnosbuilding.gr, στην εμπορική πολιτική της και στους Όρους Χρήσης της οποιαδήποτε στιγμή κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι απαραίτητες.

Εφαρμοστέο δίκαιο – διαφορές

Οι επισκέπτες του ιστότοπου kalymnosbuilding.gr συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στην ελληνική κρατική νομοθεσία που διέπει τυχόν διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ των χρηστών και του ιστότοπου kalymnosbuilding.gr και, στη συνέχεια, μεταξύ αυτών και της εταιρείας μας. Θα καταβληθεί αρχικά κάθε προσπάθεια για την εξωδικαστική επίλυση κάθε διαφοράς που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου kalymnosbuilding.gr ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση που μια τέτοια διευθέτηση δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, οι διαφορές και τα σχετικά ζητήματα θα επιλύονται ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων της Αθήνας

Compare Listings

Τίτλος Τιμή Κατάσταση Τύπος Εμβαδόν Σκοπός υπνοδωμάτια Μπάνια